Het arbeidsrecht neemt binnen ons kantoor een prominente plaats in vanwege de bijzondere dynamiek van werken in de grensstreek. Zowel werkgevers als werknemers zijn bij ons aan het juiste adres. Kennis en ervaring worden door specialisatie en frequente behandeling van internationale arbeidsgeschillen op een hoog niveau toegepast. Van het sluiten van een arbeidsovereenkomst tot aan een (collectieve) ontslagprocedure. Ook bij stagnatie in onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst (vso), aanpassing van arbeidsvoorwaarden, of re-integratie adviseren wij graag over uw mogelijkheden en stellen u in staat een impasse te doorbreken.

De wetgevingsaanpassingen in 2015 (WWZ) en 2020 (WAB) hebben het arbeidsrecht voor werkgevers en werknemers helaas niet eenvoudiger gemaakt. De introductie van verschillende rechtsmiddelen en relatief korte vervaltermijnen maakt een tijdige juridische beoordeling van uw opties, mede aan de hand van actuele rechtspraak, noodzakelijk.