Via onze advisering over (collectieve) arbeid en reorganisatie zijn onze advocaten zich ook gaan toeleggen op diverse praktische vraagstukken binnen de ondernemingspraktijk. Ten aanzien van het ondernemingsrecht zijn (internationale) samenwerkingsverbanden, vennootschapsrechtelijk kwesties en overeenkomsten tussen en met aandeelhouders en (toekomstige) bestuurders een bestendig deel van onze rechtspraktijk gaan uitmaken.

Oprichting van een BV of het tot stand brengen van een joint-venture, wat is voor uw situatie passend? Ook mededinging en aspecten van het handelsrecht zijn naar verloop van tijd in onze ondernemingspraktijk ingegroeid. Wat mag u wel, en wat mag uw concurrent niet?

Wij zijn voor onze ondernemers een vast aanspreekpunt geworden, juist om juridische kwesties zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Belangstellend in uw bedrijf, uw vakmanschap en uw (internationale) rechtsrelaties komen wij graag op uw bedrijfslocatie met u kennismaken; zo leren wij van u en u van ons.

Vanuit onze verzekeringspraktijk kunnen wij ook een waardevolle aanvulling voor uw onderneming zijn. Indien u in discussie raakt met uw eigen bedrijfsverzekeraar, uw assurantietussenpersoon, of de verzekeraar van een derde toetsen wij graag of het standpunt van de verzekeraar hout snijdt. Polisvoorwaarden, uitleg van het verzekerd belang, uw mededelingsplichten bij risicoverzwaring etc. De verzekeraar weet haar beperkte dekking veelal goed te motiveren, weet u dat te weerleggen? Wij helpen u graag.