Klare taal: informeer uw koper!

Over algemene voorwaarden is veel te doen. Zeker als uw bedrijf online met consumenten koopovereenkomsten sluit. Uw bedrijf zal dan mogelijk moeten voldoen aan de precontractuele informatieverplichting uit o.a. artikel 6:230m Burgerlijk Wetboek. De consumentkoper moet op een juiste wijze over haar rechten geïnformeerd worden. Doet uw bedrijf dit ook?

Voor welke overeenkomsten geldt dit?

De precontractuele informatieverplichting uit artikel 6:230m BW geldt voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten, of overeenkomsten die buiten de normale verkoopruimte worden gesloten. We hebben het dan voornamelijk over overeenkomsten die online worden gesloten. Denk bijvoorbeeld aan de (online) verkoop van een fiets of van meubilair via een webshop.

Hoe gaat u uw klanten informeren?

U kunt uw koper in uw algemene voorwaarden informeren. Zo kunt u een beding in uw algemene voorwaarden opnemen over bijvoorbeeld het herroepingsrecht. Heeft de consument-koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te herroepen? Of bestaat deze mogelijkheid niet. Als de overeenkomst herroepen kan worden, dan moet u tevens opnemen binnen welke termijn herroepen kan worden. Daarnaast moet u uw koper erover informeren of er kosten zijn verbonden aan het terugsturen van het product. Let wel op dat uw algemene voorwaarden ook daadwerkelijk worden overeengekomen en van toepassing zijn.

Wat als u uw klanten niet goed informeert?

Dan loopt uw bedrijf risico. De rechter moet namelijk ambtshalve toetsen of de overeenkomst voldoet aan de precontractuele informatieverplichtingen. Heeft uw bedrijf de koper niet goed geïnformeerd? Dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de termijn voor het herroepingsrecht nog niet is ingegaan. De koper kan dan, aldus bijvoorbeeld de Rechtbank Midden-Nederland, alsnog overgaan tot herroeping van de koop. 

Voldoet uw bedrijf aan de precontractuele informatieplicht? Wilt u uw algemene voorwaarden laten checken? Neem vandaag nog contact met ons op.