Wanneer is er sprake van een gebrekkige zaak?

Wanneer u als consument bij een bedrijf iets koopt wordt u tegenover de verkoper als de ‘zwakkere partij’ gezien. Om deze reden heeft u als consument extra bescherming op grond van de wet. Deze bescherming bestaat uit een aantal rechten en plichten, aan de kant van zowel de verkoper als aan de kant van de consument. Zo hebben consumenten bijvoorbeeld sterkere rechten wanneer een zaak na de koop gebreken vertoont. Om een beroep te kunnen doen op dit recht is het natuurlijk van belang om te weten wanneer er sprake is van een gebrekkige zaak.

Artikel 7:17 van ons Burgerlijk Wetboek geeft antwoord op de vraag wanneer een zaak gebrekkig is, of in juridische termen wanneer er sprake is van non-conformiteit. In lid 1 van dit artikel staat dat een zaak gebrekkig is als deze niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Dit is nog erg abstract en onduidelijk. In het tweede lid van dit artikel heeft de wetgever ons iets meer handvaten gegeven: er is sprake van gebrekkigheid als de zaak niet de eigenschappen heeft die de koper mocht verwachten. Hierbij moet gelet worden op de aard van de zaak en de mededelingen die door de verkoper zijn gedaan. Ook de eigenschappen die nodig zijn voor een normaal gebruik van de zaak spelen bij deze beoordeling een rol. Welke eigenschappen dit in een specifiek geval zijn, zal afhankelijk zijn van de specifieke zaak en alle overige omstandigheden van het geval. Er zal onder andere gekeken moeten worden naar de mededelingen die de verkoper heeft gedaan over de zaak, bijvoorbeeld in een advertentie van een bepaald product of tijdens het bekijken van een auto in een showroom. Maar ook de prijs en de leeftijd van een product (wel of niet tweedehands) kan bij deze  beoordeling een rol spelen.

Twijfelt u of een door u gekochte zaak gebrekkig is? Of wilt u graag weten hoe u de verkoper over uw gebrekkige zaak kan aanspreken? Twijfel dan niet te lang en neem vrijblijvend contact artikel met ons op!