Aansprakelijkheid en verzekering kent een nauwe samenhang die regelmatig bij civiele vraagstukken van belang is. Zo zijn er raakvlakken met het arbeidsrecht, letselschade- en verkeersrecht als ook met het ondernemingsrecht. Voor veel risico’s worden diverse verzekeringen afgesloten. Beschikt u over een verzekering, of de wederpartij? Wat voor type verzekering is dat? Een schade- of een sommenverzekering? Kunt u daarop een beroep doen? Naast advisering over de wettelijke voorwaarden voor civiele aansprakelijkheid – zij het voor u als particulier (AVP), als bedrijf (AVB), als werkgever (WEGAS), als bestuurder van een motorrijtuig (WAM), als beroepsbeoefenaar (BAV), als producent, transporteur of in een andere hoedanigheid – toetsen wij of u een beroep kunt doen op een door uzelf wellicht afgesloten particuliere of bedrijfsverzekering, dan wel een verzekering van de wederpartij.

Verzekeraars weten doorgaans hun beperkte dekkingsbeleid goed te motiveren, weet u dat te weerleggen? Wij helpen u graag.