Indien u een verkeersboete, een strafbeschikking, dan wel dagvaarding van de officier, of oproep van de strafrechter heeft ontvangen kunt u eveneens een beroep op ons doen. Daarbij zij aangetekend dat wij ons toeleggen op (internationale) strafrechtelijke kwesties die zich vanuit onze overige (civiele) praktijkuitoefening voordoen of daarmee verband houden. Zo behandelen wij wel boetes en strafbeschikkingen voor lichte(re) vergrijpen, zoals verkeers-, economische- en milieudelicten, echter overige strafrechtelijke procedures (misdrijven) uitsluitend voor zover deze verband houden met onze civiele praktijk, zoals de strafrechtelijk verdediging tegen de vervolging van een verdachte van een al dan niet onder invloed veroorzaakt ernstig verkeersongeval met letsel ten gevolge (artikel 6 WVW).

Wij behandelen zowel administratieve bezwaar- en beroepsprocedures bij het Openbaar Ministerie en de kantonrechter, als ook strafzaken bij de politierechter en meervoudige strafkamer. Ook bij tijdelijke (bewarende) maatregelen, zoals invordering van uw rijbewijs of strafrechtelijk beslag kunt u een beroep op ons doen. Wij treden in het strafproces bovendien regelmatig op namens slachtoffers.

U kunt uw strafrechtelijke kwestie, ook als u twijfelt, altijd ter beoordeling aan ons voorleggen. Indien wij voorzien dat wij uw belangen onvoldoende zullen kunnen behartigen zullen wij u uiteraard binnen ons netwerk van internationale specialisten naar een geschikte advocaat in Nederland of Duitsland doorverwijzen.