Via onze advisering over (collectieve) arbeid en reorganisatie zijn onze advocaten zich ook gaan toeleggen op diverse praktische vraagstukken binnen de ondernemingspraktijk. Ten aanzien van het ondernemingsrecht zijn (internationale) samenwerkingsverbanden, vennootschapsrechtelijk kwesties en overeenkomsten tussen en met aandeelhouders en (toekomstige) bestuurders een bestendig deel van onze rechtspraktijk gaan uitmaken. Oprichting van een BV of het tot stand brengen van een joint-venture, wat is voor uw situatie passend? Ook mededinging en aspecten van het handelsrecht zijn naar verloop van tijd in onze ondernemingspraktijk ingegroeid. Wat mag u wel, en wat mag uw concurrent niet? Wij zijn voor onze ondernemers een vast aanspreekpunt geworden, juist om juridische kwesties zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Belangstellend in uw bedrijf, uw vakmanschap en uw (internationale) rechtsrelaties komen wij graag op uw bedrijfslocatie met u kennismaken; zo leren wij van u en u van ons.

Ook voor bedrijven is onze afdeling verzekeringsrecht niet zonder toegevoegde waarde. In gesprekken met uw eigen bedrijfsverzekering, uw assurantietussenpersoon of de verzekering van een derde gaan wij graag na of het standpunt van de verzekeraar juist is.