Worden uw facturen niet betaald? Of beschikt u al over een vonnis van de rechter tegen uw schuldenaar? Heeft u (krediet)zekerheidsrechten die u in wilt roepen?

Wij verzorgen graag uw volledige incassotraject; van sommatiebrief, gerechtelijke procedure, tot het treffen van (internationale) executiemaatregelen op basis van een vonnis, of tussentijds verlof van de rechtbank. Wij zullen gezamenlijk met u nagaan welk incassotraject het beste gevolgd kan worden en welke alternatieven er zijn.

Indien uw debiteur in het buitenland gevestigd is, of aldaar verblijft, zal tevens beoordeeld worden op welke voorwaarden een executoriale titel verkregen kan worden die in dat betreffende land door een deurwaarder geëxecuteerd kan worden en welke kosten daaraan doorgaans verbonden zullen zijn. Internationale incasso vergt een kosten-batenanalyse waarin voorspelbaarheid van belang is. Uiteraard hebben wij veel ervaring met incassotrajecten van Duitsland naar Nederland en vice versa.