Letselschade en Verkeer

Uw meest wezenlijke bezit is uiteraard uw gezondheid. Helaas kan ook dit bezit deel gaan uitmaken van juridische discussie. Een ervaring die wij niemand gunnen maar waarvan wij ons beseffen dat die discussie desalniettemin vaak ook juridisch bevochten moet worden. Als u letselschade heeft opgelopen, zij het door een (verkeers-)ongeval, zij het door een onjuiste medische diagnose of behandeling, dan helpen wij u graag verder om uw schade op de veroorzaker te verhalen.

Letselschadezaken vergen (persoonlijke) aandacht, doorzettingsvermogen en specialistische kennis van uw belangenbehartiger. Inventarisatie van uw psychisch of lichamelijk letsel, schadeopstelling en een correcte schadeafwikkeling zijn bijzonder ingewikkeld en kunnen – zeker in een internationale context – veel tijd vergen. Door inschakeling van een Nederlands netwerk van medisch specialisten, met wie wij al jaren bestendig samenwerken, kunnen medische vraagstukken in een vroegtijdig stadium herkend en beantwoord worden en komt ook een juridische afwikkeling sneller in beeld. Het contrast tussen het belang van het slachtoffer en de juridische realiteit is vaak (te) groot; door een voortvarende, deskundige aanpak, al dan niet in overleg met betrokken verzekeraars, trachten wij dit te bespoedigen en de juridische wegen te bekorten. Mocht een buitengerechtelijke regeling echter niet mogelijk blijken, zo zullen wij op basis van gedegen medische en juridische dossiervorming ook de weg naar de rechtbank niet schuwen.

Uiteraard nemen wij ook ongevallen in het verkeer met uitsluitend materiële schade in behandeling. Bent u buiten uw schuld om betrokken geraakt bij een verkeersongeval, al dan niet met een buitenlands voertuig? Wij beschikken bij uitstek over de noodzakelijke instrumenten voor Europese schadeafwikkeling in verkeerszaken. Bijzonderheden die internationale afwikkeling kunnen frustreren proberen wij zoveel mogelijk te omzeilen. Niemand zit immers bij een eenvoudige botsing te wachten op inschakeling van schadereguleringsbureaus en afwikkeltijden van tenminste 3 maanden uitsluitend omdat er een buitenlands kenteken bij betrokken was. Wij staan voor een actieve rol en een voorspoedige schadeafwikkeling. Daarop kunnen onze cliënten, zowel de eigenaar als bestuurder van het voertuig, als ook diens WAM- of casco-verzekeraar een beroep doen.